ป้ายกำกับ

A.H.U air/water heat exchange system C.D.U chiller COOLING TOWER HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 1 HOOD ระบายอากาศเฉพาะที่ 2 SISW FOR WARD CURVED BLET DRIVE TYPE งานปรับปรุงฉนวนกันความเย็นท่อแอร์ดักซ์ งานปรับปรุงท่อดูดฝุ่นสี งานระบบปรับอากาศ งานหุ้มกันความร้อนถังเก็บความร้อน งานหุ้มฉนวนท่อร้อน-เย็น งานหุ้มถังเก็บน้ำเย็น AEROFLEX งานหุ้มท่อน้ำเย็นฉนวนโฟม E.P.S งานหุ้มท่อน้ำเย็น โฟม E.P.S งานหุ้มท่อสารทำความเย็น งานหุ้มปั้มและอุปกรณ์ AEROFLEX พัดลมดูดเข้าทางเดียว พัดลมระบายอากาศ ROOF FAN พัดลมระบายอากาศ แบบท่อ (AXIAL FAN) พัดลมระบายอากาศแบบเซ็นติฟูกอล พัดลมแบบกล่อง( CABINET FAN ) พัดลมแบบฝ้าเพดาน ( CEILING FAN ) ท่อระบายความร้อนภายในโรงงาน ท่อระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ ท่ออบความร้อน ท่อเพิ่มความชื้นหรือท่อแอร์ไอน้ำ2 ระบบท่อขนส่งวัสดุและท่อฝุ่นต่างๆ ระบบท่อน้ำ 2 ระบบท่อน้ำเย็น ระบบท่อส่งลมเย็นของอาคารแห่งหนึ่ง ระบบท่อส่งลมเย็นในร้านค้าห้างสรรพสินค้า ระบบท่อเพิ่มความชื้น ระบบระบายความร้อนเครื่องฉีดพลาสติก ระบบ ระบายอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบระบายอากาศโรงงาน ระบบไฟฟ้าและควบคุม ระบบไฟฟ้าและควบคุมA.H. ระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่ในชุด(C.D.U) หุ้มท่อน้ำเย็น AEROFLEX หุ้มท่อน้ำเย็นภายในเครื่อง AEROFLEX หุ้มท่อเมนเครื่อง chiller เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

งานหุ้มฉนวน ท่อลมร้อน (ใยหินพร้อมอลูซิงค์)

หุ้มฉนวนกันความร้อน

หุ้มฉนวนกันความร้อน

การหุ้มฉนวนกันความร้อน มีทั้งแบบหุ้มร้อนและเย็น ซึ่งส่วนมากใช้งานตาม  บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม ในที่นี้ขอพูดถึงในส่วน โรงงานอุตสหกรรม มักใช้ในด้านการผลิต เช่น การกักเก็บความร้อน ลดการสูญเสียความร้อนในสายงานผลิต ลดอุณหภูมิภายในโรงงาน  ความปลอดภัย และประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงได้ถึง 80% การหุ้มฉนวนความร้อนให้ได้ประสิทธิภาพ   ควรหุ้มฉนวนกันความร้อนจากแหล่งเกิดความร้อนในอุณหภูมิที่เกิน 60 องศาเซนเซียส และการเลือกประเภทฉนวน ความหนาฉนวน ติดตั้งถูกต้องตามหลักวิชาการ

Mr. Thanaphat  Jirawattanapong

D.e. Engineering & Panich  Limited Partnership

e-mail : thanaphat0907@gmail.com

tel.  662-8060906, 662-0425310, 662-4217741

fax. 662-4217741

Mobile. (66)-87-9168448 (66)-97-2265484

 

ระบบ ปรับอากาศ

อากาศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้มนุษย์เราต้องหาสิ่งที่ช่วยลดความร้อนในที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่ ต่างๆ และโรงงานอุตสหกรรม  เพื่อเกิดความสบายในการใช้ชีวิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสหกรรม จึงได้มีเครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่า เครื่องแอร์ แต่เครื่องแอร์ขนาดเล็กและนิยมใช้ในบ้านพักอาศัย มักใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งใช้พลังงานค่อนข้างมาก แต่ราคาถูก และสร้างมลพิษ ทางอากาศ เช่น ฝุ่น ละออง อุณหภูมิสูงขึ้น น้ำยาก็ทำลายโอโซน ส่วน อาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่ ต่างๆ โรงงานอุตสหกรรม มักใช้เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และทำเป็นระบบ เรียกว่า ระบบปรับอากาศ   มักใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำ มีใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อคิดต่อหน่วย  แต่การลงทุนสูง ปล่อยมลพิษทางอากาศที่น้อยกว่า  แต่อย่างไรเสีย ระบบปรับอากาศ ยังเป็นต้นเหตุของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากระบบหนึ่ง ซึ่งเราควรจะใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่า ประหยัด ซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย มาช่วยในการลดพลังงานให้น้อยลงได้ในระดับหนึ่ง  แต่อย่างไรเสียก็ยังถือว่าสูงอยู่

Mr. Thanaphat  Jirawattanapong

D.e. Engineering & Panich  Limited Partnership

e-mail : thanaphat0907@gmail.com

tel.  662-8060906, 662-0425310, 662-4217741

fax. 662-4217741

Mobile. (66)-87-9168448 (66)-97-2265484

ระบบ ระบายอากาศ

ปัจจุบัน คุณภาพอากาศในเขตเมือง และโรงงานอุตสหกรรม บางแห่งมีคุณภาพเกินมาตราฐาน ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศ  เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เผาไหม้ สารพิษ ควันท่อไอเสีย ควันจากโรงงาน จึงจำเป็นต้องมีระบบระบายอากาศ  มาระบายอากาศที่มีมลพิษทางอากาศ ซึ่งช่วยผู้ที่ทำกิจกรรมในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

และให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐาน ซึ่งการทำระบบระบายอากาศ ปัญหาหลักมักเกิดจาก  ผู้ปล่อยมลพิษ  

มองเป็นเรื่องไม่จำเป็นกฎหมาย ไม่บังคับจริงจัง ลงทุนสูง ผลที่ได้มองดูไม่คุ้มค่า จึงทำให้คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นมีแต่แย่ลง ทั้งนี้หากจะแก้

ปัญหาควรให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และสร้างจิตสำนึกกับผู้ปล่อยมลพิษให้รับผิดชอบต่อสังคม การทำระบบ

ระบายอากาศ ให้ได้ประสิทธิภาพมากสุด คือ การได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การควบคุมพื้นที่ การออกแบบและติดตั้งที่ถูกหลักวิชาการ และการดูแลรักษา ระบบนี้ใช้พลังงานไฟฟ้า มากพอสมควร ไม่เหมาะกับพื้นที่มากเพราะการลงทุนค่อนข้างสูง 

Mr. Thanaphat  Jirawattanapong

D.e. Engineering & Panich  Limited Partnership

e-mail : thanaphat0907@gmail.com

tel.  662-8060906, 662-0425310, 662-4217741

fax. 662-4217741

Mobile. (66)-87-9168448 (66)-97-2265484

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ อย่างง่ายและทำให้ประหยัดพลังงาน โดยการกั้นพื้นที่ดูดของ HOOD ซึ่งอาจทำให้ทำงานไม่สะดวกและไม่สวยงามไปบ้าง แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง

หมวดหมู่